Om oss

Om oss

Minikör

Minikör

Barnkör

Barnkör

Diskantkör

Diskantkör

Flickkör

Flickkör

Central Voices

Central Voices

Anmälan till vårterminen 2019 är öppen.

Anmälan till vårterminen är nu öppen. Vi startar igen vecka 3 och 4.
I nuläget har vi några platser lediga i varje åldersgrupp.

Nytt för i år är att vi smygstartar en ny Flickkör, se info under fliken Flickkör.
Försäkra dig om en plats genom att göra en intresseanmälan.
Du kan alltid komma och prova på våra körgrupper!

Anmäl dig här >>>

Vi satsar mycket på stämsång och tonbildning.
I vår kommer körerna att ha ett antal konserter i Stockholms närområde.
Minikören och Barnkören gör konsert tillsammans med KFUM Pro Musicas Suzukielever.

Starttider:

Minikören: 17 januari kl. 16.30-17.00
Barnkören: 17 januari kl 17.15-18.00
Diskantkören grupp 1 (åk 2): 15 januari kl 17.15-18.15
Flickkören grupp I (åk 3-4): 15 januari kl 17.45-18.55
Flickkören grupp II (åk 5-): 22 januari kl 18.15-19.45

Vi ser fram emot en spännande och inspirerande vår!

Varmt välkomna!

KFUM Central Barn- och Ungdomskörer
Telefon: 070 863 99 39
E-post: barnkor@central.kfum.se
Besöksadress: Rosengatan 1, 111 40 Stockholm